Leden Stuurgroep

Leden Stuurgroep

Michiel Zonnevylle

(voorzitter stichting 400 jaar Dorpskerk)

Andr├ę van der Wal (penningmeester)

Martine Zoeteman-van Pelt

Chris ten Bruggenkate

Liesbeth Nieuwland-Smaal

Haro Hielkema

Arno Mentink

Tom Mentink

Lianna Heuvelmans-Huizinga

Hester Smits

(voorzitter stuurgroep 400 jaar Dorpskerk en predikant PG Leiderdorp)