Danken in dankbaarheid

Danken in dankbaarheid

27 september Huis van vieren en gedenken   

In meer dan 400 jaar zijn er ontelbaar veel namen genoemd in de Dorpskerk. 

Namen van hen die zijn gedoopt.
Namen van hen die belijdenis hebben gedaan.
Namen van hen die getrouwd zijn.
Namen van hen die in het ambt bevestigd zijn.
Namen van hen die een jubileum te vieren hadden.
Namen van hen die gestorven zijn.

Met dankbaarheid, eerbied én vrolijkheid willen wij op zondag 27 september, om 15.00 uur,  stil staan bij het feit dat ‘onze’ Dorpskerk al zoveel eeuwen een huis van vieren en gedenken is. Dat zoveel mensen de Dorpskerk als hun thuis zien: een plaats waar mensen samenkomen om elkaar en God te ontmoeten. Om te danken voor al het goede in ons leven en om te delen in rouw en verlies en kracht te zoeken bij elkaar en bij het evangelie.

Iedereen, voor wie de Dorpskerk een bijzondere plek is (geweest), is van harte uitgenodigd. Wij hopen dat u van heinde en verre komt. In deze dankdienst zullen de predikanten van de Protestantse Gemeente Leiderdorp voorgaan. Na afloop is er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten, de kerk en ’t Trefpunt te bekijken en om verhalen op te halen.

Reageren is niet mogelijk.