Bestelformulier Boek DK400

Het boek is verkrijgbaar voor 20 Euro middels het invullen van onderstaand bestelformulier. We vragen u vooraf het boek te betalen door een bedrag van € 20,00 over te maken op IBAN nummer NL52RABO0333986512 ten name van Protestantse Gemeente Leiderdorp onder vermelding van bestelling boek DK400/”uw naam” We nemen contact met u op over de wijze hoe u het boek in bezit krijgt. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om te zorgen dat u een exemplaar van het boek ontvangt. Hierna … Meer lezen over Bestelformulier Boek DK400