Bestelformulier Boek DK400

Bestelformulier Boek DK400

Het boek is verkrijgbaar voor 20 Euro middels het invullen van onderstaand bestelformulier. We vragen u vooraf het boek te betalen door een bedrag van € 20,00 over te maken op

IBAN nummer NL52RABO0333986512

ten name van Protestantse Gemeente Leiderdorp onder vermelding van

bestelling boek DK400/”uw naam”

We nemen contact met u op over de wijze hoe u het boek in bezit krijgt.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om te zorgen dat u een exemplaar van het boek ontvangt. Hierna wordt de intekenlijst gewist.

Voorletters (verplicht):

Achternaam (verplicht):

Adres (verplicht):

Telefoonnummer (verplicht):

E-mail adres (verplicht):

Opmerking: